SMK pillid

Visioon 2024 kujundus

Impro24

Muusikakoolis õppimiseks saab valida erinevate õppevormide vahel.
1. Põhiõpe
2. Rühmaõpe
3. O klass, muusikakooli ettevalmistusklass.
4. Suzuki õppevorm (viiuli ja klaveri eriala õpilastele)
5. Individuaalõpe
6. A-stuudio

1. Põhiõpe.
Põhiõppes toimub õpe Saue Muusikakooli õppekava alusel. Põhiõppes on täpselt määratud õppeaeg, tundide arv ning õppeained, mis on põhiõppes õppivale õpilasele kohustuslikud. Õppekava täitmisel arvestatakse õpilaste võimete ning individuaalsusega. Põhiõppesse astuja peab läbima sisseastumiskatsed. Teistest koolidest sisseastujale õppeperioodi jooksul on võimalik vabade õppekohtade olemasolul.
Põhiõppe tunnijaotusplaan
2. Rühmaõpe
Rühmaõpe on huviõppe vorm, kus õpe toimub suuremas grupis või rühmas. Rühmaõppes saavad õppida kõik õpilased, kellel on huvi muusika vastu. Rühmaõppes on põhirõhk koosmusitseerimisel ja laulmisel. Õpilased saavad lähemalt tutvuda pilliõppe võimalustega ning muusikakooli õppetegevusega. Esineda üritustel ja kontsertidel. Rühmaõppevormi gruppi kuulub:
• eelõpe (lasteaia kuni 7.aastaste rühm),
• poistekoor.
3. O klass ehk muusikakooli ettevalmistusklass.
O klass on muusikakooli põhiõppe ettevalmistusklass, mis on mõeldud 7-aastastele õpilastele, kes soovivad astuda põhiõppesse. O klassis saavad õpilased valida endale meelepärase pilli, mida saab ka soovi korral vahetada õppeaasta keskel. O klassi õpe toimub lihtsustatud õppekava ja vähendatud tundide arvuga. Õpe sisaldab pilli tundi ja rühmatunde.
4. Suzuki õppevorm.
Suzuki õppevorm on meetod, mis on loodud Shinichi Suzuki poolt ning toimub autori koostatud õppeprogrammi järgi. Õppimist saavad alustada lapsed väga noorelt, alates neljandast eluaastast. Õppimine toimub koos lastevanematega. Lapsevanem (vanavanem) omandab vajalikud pillimängu eelteadmised, et last kodus ja tunnis aidata ning toetada.

5. Individuaalõpe.
Individuaalõpe on pilliõppe vorm, kus õppekava nõuete täitmine ei ole kohustuslik. Individuaalõppes saavad õppida kõik õpilased olenemata vanusest ja võimetest. Õppetundide arv määratakse vastavalt soovile ning vanema võimalustele. Individuaalõppesse võetakse õpilasi ainult vabade õppekohtade olemasolul.

6. A-stuudio
A-stuudio eesmärk on pakkuda Saue Muusikakooli juures traditsiooniliste individuaalõppevormide kõrval alternatiivset grupiõppe meetodeid kasutavat puhkpillide rühmaõpet. Täpsem kirjeldus.

Sisseastumise kord.
Muusikakooli sisseastumine toimub lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb täita haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
Vastuvõtukatsed toimuvad individuaalselt iga lapsega eraldi.
Enne sisseastumiskatseid palume tutvuda Saue Muusikakooli kodulehel sisseastumiskorra ja õppimisvõimalustega.

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB