Tunniplaanid 2017/2018 õppeaastal:

Saue Muusikakooli tunniplaan

Solfedžorühmade tunniplaan

 Muusikaloo tunniplaan

Puhkpilliorkester
K 15.20 - 16.50 stuudios

A-stuudio rühmatund
K 17.00 - 17.30 stuudios

0 klassi rühmatunnid üks kord nädalas kammersaalis:

R 12.45-13.30
või

R 13.30-14.15

 Poistekoori tunniplaan