Tunniplaanid 2018/2019 õppeaastal:

Saue Muusikakooli tunniplaan

Solfedžorühmade tunniplaan

 Muusikaloo tunniplaan


Puhkpilliorkester

alates 12. septembrist

K 15.20 - 16.50  stuudios

A-stuudio rühmatund

N 18.00-19.00  stuudios


0 klassi rühmatunnid üks kord nädalas kammersaalis:

 R  14.00-14.45 


Poistekoori tunniplaan

 

 

 

 

 

 

 

  

Arno