SMK pillid

Visioon 2024 kujundus

Impro24

 Rütmimuusika laulmise erialale saab astuda pärast muusikakooli 4. klassi lõpetamist.

1. Esitada peast üks laul eesti keeles sobivas helistikus klaveri saatel.

2. Esitada peast üks vabalt valitud laul ilma saateta, fonogrammi saatel või oma saatega/saatjaga.

3. Laulda loomulik mažoor noodi- või tähtnimedega alt üles ja ülalt alla sobivas helistikus.

4. Esitada luuletus või proosakatkend (pikkus kuni 1 min).

Oodatud on omaloomingulised palad ja enda saatmine instrumendil. Eesti keelse loo saatja garanteerib kool, soovi korral ka teise loo saatja. Sisseastumiskatsele võtta kaasa korrektselt vormistatud noodid sobivas helistikus, mis on akordimärkidega tähistatud.

Hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, rütmitunnet, muusikalist mälu ja artistlikkust. Vajadusel võib komisjon esitada lisaküsimusi.

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB