SMK pillid

Visioon 2024 kujundus

Impro24

 

1. Laulmine. Esitada peast üks laul vabal valikul (soovitavalt eesti keeles) endale sobivas kõrguses (ilma saateta). Hinnatakse õpilase viisipidamist, musikaalsust ning teksti omandamise ja edastamise oskust.

2. Kuulmine. Õpetaja mängib klaveril üksikuid helisid õpilase hääleulatuse piires ning õpilane laulab neid järgi. Hinnatakse õpilase hääletäpsust ja reageerimisvõimet.

3. Mälu. Õpetaja mängib klaveril erinevates helistikes kahe kuni nelja takti pikkusi lihtsaid meloodiaid. Õpilane laulab neid järgi “la”-silbil. Hinnatakse laulmise täpsust.

4. Rütm. Õpetaja koputab pliiatsiga lauale 2/4 või 3/4 taktimõõdus kahe kuni nelja takti pikkusi rütmiharjutusi. Õpilane koputab rütme järgi kindla pulsiga. Hinnatakse rütmitaju ja -täpsust.

Sõltuvalt lapse vanusest on mälu- ning rütmiharjutuste raskusaste erinev.

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB