SMK pillid

saue kontserdisügis 2022 web web

Screenshot 2021 02 26 at 21.29.35

Impropaev22 A4 1 1

5.aprillil külastas Saue Muusikakooli ja esines kontsert-vestlusega Aleksander Paškov.
Tegemist on Peterburi pedagoogi ja pianistiga, klassikalise muusika propageerijaga.


A.Paškov kasvas muusikat armastavate ja sellega tegelevate vanemate perekonnas. Ta lõpetas Leningradi Riikliku Konservatooriumi professor Nielseni klassis, on esinenud kontsertidega Venemaal ja Serbias, kirjutanud mitmeid muusika-uurimusi. 2014.a. ilmus tema artikkel „Klassikalise muusika mõjust lastele“. See põhineb muusiku isiklikel veendumustel,mis on kujunenud töös õppejõuna Peterburi Muusikakoolis erivajadustega lastele ja arvukatest esinemistest kontsert-vestluse vormis. 2015.aastal esines ta Tallinna Vene Kultuurikeskuses toimunud rahvusvahelise „Alion-festivali“ raames.

Aleksander Paškovi veendumuste kohaselt sõltub lapse füüsiline ja psüühiline tervis sellest, mida ta kuuleb. Vaiksed ja valjud, teravad ja pehmed helid, intonatsioonid ja tämbrid – see kõik avaldab mõju lapse arengule ja iseloomule. Igasugune muusika kannab endas ainult talle omast kujundlikkust. Näiteks hällilaul rahustab ja uinutab, aga hard-rock kutsub esile rahutust ja hirmu. See olukord on kõigile tuttav. Lapsele on muusika vajalik kui valgus ja soojus, ebaoluline pole ka turvatunne. Klassikaline muusika igas vormis sisendab rahu, loovust ning tasakaalustab maailmavaadet. Kui õpetaja suudab panna õpilase muusikat kuulama, siis kogu ülejäänud teraapilise mõju tekitab muusika ise!

Sauel toimunud kontserti alustas pianist sõnadega: „Olen olnud selles maailmas üle 60 aasta“, pidades silmas klassikalise muusika maailma. Kontserdiks planeeritud aeg – üks tund - möödus kui „linnulennul“. Huvitav on seejuures fakt, et esineja tegi õpilastele, kes ei pidanud ruttama järgmisesse tundi, ettepaneku jääda veel muusikat kuulama ning paljud lapsed jäidki! See on suhteliselt haruldane, teades, kuidas tihti peab õpilasi „meelitama“ klassikalise muusika kontsertidele. See asjaolu tõestab, et esineja lähenemine klassikalisele muusikale ja kontserdi vorm oli kuulajatele paeluv ning meelepärane. Ilmselt ka esineja ise mõjus karismaatiliselt ja veenvalt.

Hiljem, peale kontserti, oli Aleksander Paškov meeleldi nõus andma õpet ka meie õpilastele, kes soovisid ette mängida.

Siin mõned muljed :
Maria Kristiina Eerme: “A.Paškovi kontsert eristus teistest kontsertidest, kus ma olen käinud, selle poolest, et pianist rääkis lugude vahel ning suhtles publikuga. Kui tavaliselt mängivad esinejad oma lood ette ja vahetevahel räägivad paar sõna, siis tema soovis teada ka publiku soove seoses esitatud paladega. Inimesena tundus Paškov sümpaatne ning temperamentne. Hiljem osales ta minu klaveritunnis ning andis huvitavaid näpunäiteid, kuidas harjutada ning millele lugusid mängides rohkem tähelepanu pöörata. Pianisti külastus Sauele andis mulle väga häid emotsioone ning loodan, et kunagi külastab ta Sauet veel ning siis saan temaga uuesti kohtuda“.

Georgi Horuženko:“...see polnud tavaline kontsert, vaid kontsert-vestlus. See tähendab seda, et lisaks oma fantastilisele mängule rääkis ta teostest mida ta mängis ja heliloojatest. Ta mängis Viini klassikute ja paljude teiste kuulsate heliloojate teoseid. Lisaks kontserdi kuulamisele oli erakordne võimalus mängida talle ette oma õpitavat pala ja kuulata tema kommentaare. See oli minu jaoks väga hea kogemus. Peterburi pianist mängis mulle minu teose ette ja seletas element haaval, kuidas seda oleks parem esitada.“

Mida öelda kokkuvõtteks? Kahtlemata oli Aleksander Paškovi külaskäik Saue Muusikakooli kultuurisündmus, seda eelkõige seetõttu, et väljastpoolt meie kultuuriruumi tulnud inimesena suutis ja oskas ta avada tee meie muusikaõppurite südamesse. Kontserdi eripärane mitte-akadeemiline vorm soodustas seda, esineja erudeeritus ja haritus olid soodustavaks teguriks.

Suur tänu klaveriõpetaja Tatjana Tsitovitšile, kes oli esinemise eestvedajaks ja kaastegev ka kontserdil.

Tiina Kalvet,
Saue MK klaveriõpetaja

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB