SMK pillid

saue kontserdisügis 2022 web web

Screenshot 2021 02 26 at 21.29.35

Impropaev22 A4 1 1

SMK 1

Sisseastumiskonsultatsioonid toimuvad 31. mail ja 2. juunil kell 16.00-19.00.
Sisseastumiskatsed toimuvad 7. ja 8. juunil kell 16.00-19.00. Meil saab õppida kuues
erinevas õppevormis ja 18-l erialal. Täpsemalt saate valikuga tutvuda SIIN.

Uuel õppeaastal on meil ka uudiseid.

Esimene uuendus puudutab 1. klassi õpilasi, kes soovivad õppima asuda muusikakooli
0 klassis.
Koostöös Saue Gümnaasiumiga on sel aastal võimalus kõikidel muusikakooli 0 klassi
sissesaanutel alustada õpinguid Saue Gümnaasiumis samas klassis. See võimaldab
alustada muusikakooli tundidega kohe peale üldhariduskooli tunde. 
Kui lastel lõpevad tunnid üheaegselt, on lihtsam leida ka ühist orkestri -või kooritunni
aega. Loodame, et paari aasta pärast on põhikooli tunniplaanis samuti muusikalugu,
mis suurendaks ajakokkuhoidu veelgi.

Teise uudisena avame muusikakoolis uue eriala – pärimusmuusika. Pärimusmuusika
õppekaval on võimalik õppida eesti pärimusmuusika praktiseerimisoskuseid ja
omandada teoreetilisi põhiteadmisi. Õppida saab kas kannelt või karmoškat, vanemas
astmes on võimalik lisaks põhipillile valida juurde veel üks rahvapill.
Pärimusmuusikat õpetab õp Pille Karras.

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB