SMK pillid

Visioon 2024 kujundus

Impro24

2015.a preemiate saajate seas oli Saue linnast 3 laureaati.

19. jaanuaril 2016.a Tallinna Linnateatris toimus Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi tänuõhtu. Tänuõhtul tunnustati inimesi, kollektiive, organisatsioone, kes 2015.a on oma tegevusega silma paistnud ning andnud märkimisväärse panuse kultuuri-, spordiellu. Harjumaa Kultuurkapitali laureaate oli kokku 21. Kandidaate esitasid asutused, omavalitsused, seltsid kõik kes soovisid, aktiivsemaid esile tõsta. Ekspertgrupp esitas preemiate kandidaate ka omaalgatusel.

Harjuma Kultuurkapitali Ekspertgruppi ettepanekul valiti preemiastipendiumi saajaks Saue Muusikakool „Mitmekesise muusika-aasta programmi koostamise eest“ . Korraldatud Muusika-aasta sündmuste hulka kuulusid projektid ja üritused: Maakonna Ühendorkestrite kontserdid, õppepäevad, XIII Festivali Visioon läbiviimine, XVIII Loomingu- ja Improvisatsioonipäevad, Saue Kontserdisügis kontsertide korraldamine. Tänukiri anti üle Saue Muusikakooli direktorile Kristiina Liivikule.

Teiseks preemiastipendiumi laureaadiks valiti Malle Liiv „Tulemusliku töö eest rahvatantsu õpetamisel Saue linnas“. Malle Liiv on lisaks põhitööle algklasside õpetajana võtnud südame asjaks arendada noore rahvatantsu oskusi ja traditsioonide Saue linnas.

2015.a stipendiumi pälvis ka Saue Muusikakooli viiuliõpetaja, keelpilliosakonna juhataja Juta Ross. Teda tunnustati „Aktiivse noorte muusikategevuse korraldamise eest“. Juta Rossi tegevus ei piirdu tubli tööga Saue Muusikakoolis. Igapäevasele tööle lisaks leiab Juta Ross isiklikku aega Harjumaa Keelpilliorkestri õppelaagrite, kontsertide ja välisreiside korraldamiseks. Suur tänu!

 

23.jaanuaril Estonia Kontserdisaalis toimus Eesti Kooriühingu Gala ja 2015 aasta auhindade jagamine.
Kontserdisaali olid kutsutud 2015 aasta auhinnale esitatud nominendid: isikud, külalised, koorid, orkestrid. Auhindu jagati mitmes kategoorias. 2015.a „Aasta korraldaja“ nominendiks oli esitatud Kristiina Liivik maakonna ühisürituste, ühendorkestrite, kontsertide, festivalide, Harjumaa Big Bandi projekti algatuse ja tegevuse korraldamise eest. Sündmuse puhul ilmus Eesti Kooriühingu aastaraamat, kus kirjeldati iga kandidaadi tegevust ja saavutusi. Peale pidulikku üritust võttis külalisi ja nominente vastu Kultuuriminister Indrek Saar.

Täname kandidaate esitanuid isikuid ja organisatsioone, kes oma eriala entusiaste esile tõstsid!

Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

  

Arno

 

haridusmin 3lovi est

EML Parim Noor Instrumentalist RGB

EML Igal Lapsel Oma Pill RGB