Impropaev20 kavand page 001

Visioon 2020

Lp õpilased ja lapsevanemad!

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga on Saue Muusikakool õpilastele suletud 16.-29. märtsini.
Õppetöö toimub e-õppes.

Selleks:
• Kogu oluline info edastatakse Stuudiumis
• Erialatundide toimumise vorm ja aeg leppige kokku oma erialaõpetajaga.

Rühmatundide läbiviimine eriolukorra ajal.

Õpetaja sisestab tunni toimumise päeval tunnis läbivõetava materjali stuudiumisse ja annab ülesande järgmiseks tunniks. Kui kodune töö on pikemaks aja perioodiks, antakse sellest eraldi teada. Tagasiside koduse ülesande kohta lepitakse iga ülesande puhul eraldi kokku.

Kõige tähtsam: Jälgige stuudiumi, kõik info on seal!

 

  

Arno